TOP10 – חבורה של אלופים!

אירוע TOP10 בסמינר SWS, מלון הולידי-אין, אשקלון, מאי 2014

TOP10 – אותו אירוע מרכזי בכנסים ובסמינרים, הנו בעל משמעות עמוקה ביותר הן למשתתפים בו והן לצופים בהם.

זהו אירוע הוקרה בו מוקירים את אותם אנשים שיצרו את פריצת הדרך המשמעותית ביותר, שהגיעו להישגים מיוחדים ושתרמו להתפתחותם של אחרים בצורה המשמעותית ביותר.

אירוע TOP10 בסמינר SWS, מלון הולידי-אין, אשקלון, מאי 2014
אירוע TOP10 בסמינר SWS, מלון הולידי-אין, אשקלון, מאי 2014

החשיבות של אירוע TOP10, מעבר להוקרה, היא לדעת שאלו חבורה של אנשים, חבורה של מצליחנים שמהם אנחנו רוצים ללמוד. אלו האנשים שמהווים דוגמה עבורנו ואנחנו רוצים לקבל מהם כל מה שהם מוכנים לשתף איתנו.

כשאתם נוכחים באירוע מסוג זה – שימו לב מי מקבל את ההוקרה באירוע TOP10 והיצמדו אליו. זוהי דוגמה להצלחה.